Respilon szájmaszkok hivatalos forgalmazója Magyarországon

Általános szerződési feltételek

Kérem, hogy a megrendelés leadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert a megrendelése leadásával ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételek tartalmát!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Ing. Péter Palásti – VIZPA mint Szolgáltató/Eladó (továbbiakban: Szolgáltató/Eladó), és a respilon.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal/honlap) keresztül a Szolgáltató/Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe Vevő Ügyfél, a weboldalon értékesítésre kínált terméket vásárló Vevő (a továbbiakban: Ügyfél/Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató/Eladó és Ügyfél/Vevő a továbbiakban együttesen: Felek/Szerződő felek).

Eladó/Szolgáltató adatai:

Név: Ing. Péter Palásti – VIZPA
Székhely (levelezési cím és panaszkezelési cím): Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava, Slovakia
Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Okresný Úrad Bratislava – Živnostenský register Slovenskej Republiky (Pozsonyi Járási Hivatal – Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Nyilvántartás) 51 210 592 (nyilvántartásba vételre vonatkozó határozat száma: OU-BA-OZP1-2017/102203-2)
Közösségi adószám (EU adószám): SK1123745084
Telefonszám: +421 905 596 071 ill. +36 20 284 9689
E-mail cím: info@www.respilon.hu
Honlap/weboldal: respilon.hu

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Az Eladó által üzemeltetett honlap célja, hogy a honlapon elérhetővé tett termékeket üzletszerűen értékesítse. Jelen ÁSZF minden szerződésre vonatkozik, amelyet a Felek a honlapon keresztül kötnek, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, az Eladó vagy közreműködője által történik.A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a Vevő minősül ajánlattevőnek.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Eladó által a weboldalon eladásra kínált minden olyan termék/áru adásvételére, amelynek megvásárlására vonatkozóan a Vevő ajánlatot tesz. Amennyiben az Eladó a Vevő ajánlatát írásban megerősíti, úgy a Vevő ajánlata Eladó részéről elfogadottnak minősül, mellyel a felek között adásvételi szerződés jön létre. Az adásvételi szerződés alapján az Eladó köteles jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint az árut szolgáltatni, valamint annak tulajdonjogát átruházni a Vevő részére, míg a Vevő köteles az árut átvenni, és annak vételárát, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített egyéb költségeket Eladó részére maradéktalanul megfizetni.

A teljesítés helye a Vevő által a termék/áru átvételére megadott cím (lakcím vagy székhely/telephely/fióktelep) illetve szállítási cím.

A weboldalon keresztül leadott megrendelések, valamint az Eladó elfogadó nyilatkozata ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak, ezáltal a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések ráutaló magatartás útján létrejött szerződésnek minősülnek. A szerződés nyelve magyar, azokat az Eladó nem iktatja.

1.2. Az Eladónak nem vetette magát alá semmilyen magatartási kódexnek.

1.3. Az eladásra kínált termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a weboldalon a konkrét termék fényképére kattintva a termék információs adatlapja tartalmazza.

Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a terméknél feltüntetett képek szerinti termékszín és a termék tényleges színe a valóságban minimális mértékben eltérő is lehet, mivel a weboldalra feltöltött fotók és a Vevő által a weboldal használatához igénybe vett saját eszközén (pl. mobiltelefon, laptop, PC, stb.) látottak között árnyalati különbség adódhat.

Az Eladó garantálja, hogy a termék csomagolásán található gyártói információkon túl a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően magyar nyelvű címke is elhelyezésre kerül, továbbá a csomagolásban a mellékelt többnyelvű gyártói tájékoztató mellett magyar nyelvű használati utasítás is található.

Kérem, hogy amennyiben véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze az Eladónak! Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérem, forduljon az Eladóhoz bizalommal!

1.4. A termék vásárlása során fizetendő összegek

A honlapon megjelenített termékek ára – továbbiakban: ár/vételár – az általános forgalmi adót (áfa) és egyéb közterheket már tartalmazza, a vételár tehát bruttó forint összegben van feltüntetve. Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen alacsonyabb, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0,- Ft-os vagy 1,- Ft-os árra, vagy például kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 6000,- Ft-os termék esetén a 10 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 540,- Ft-ért kínált termék), akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron eladni és szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő megvásárlás és szállítás lehetőségét, amelynek ismeretében a Vevő eldöntheti, hogy megvásárolja a terméket, vagy bármiféle indoklás, hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

A termékek vételára a csomagolási költséget tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, és utánvéttel történő kézbesítés esetén az utánvét kezelési költségét, melyek a vételáron felül fizetendők a 3.3. pontban részletezett esetben.

1.5. Az Eladó a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében az alábbiakban megjelölt tárhely szolgáltatót veszi igénybe.

név: WebHouse, s. r. o.
székhelye: Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovakia
cégjegyzékszáma: 36 743 852
elérhetőség (telefon/e-mail): +42133 29 33 521, faktury@webhouse.sk

1.6. Adatkezelés

Az Eladó által a weboldalon eladásra kínált termék/áru értékesítése során a weboldalra látogatók, továbbá akár a weboldalon keresztül Eladóval kapcsolatba kerülő érdeklődők, ajánlattevők, Vevők (a továbbiakban együttesen érintett/felhasználó) adatait a külön okiratba foglalt adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, amely a honlapon az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontban elérhető.

1.7. Viszonteladókra, nagykereskedelmi céllal vásárlókra a jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki, aki ilyen szándékkal kíván a Szolgáltatótól vásárolni, a honlap főoldalán erre a célra kialakított űrlap kitöltésével kérjen ajánlatot!

 

2. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. REGISZTRÁCIÓ, VÁSÁRLÁS MENETE

2.1.1. A honlapon történő vásárlás regisztrációval illetve regisztráció nélkül is lehetséges.A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció a honlap főoldalán jobb felső sarokban található „ ” ikon használatát követően megnyíló ablakban a „Regisztráció” gombra kattintással kezdeményezhető. Az Ügyfél a regisztráció során köteles megadni az általa választott felhasználónevet, az e-mail címét és egy jelszót (továbbiakban együttesen: felhasználói adatok), továbbá amennyiben vásárolni is kíván, úgy lehetősége van már a regisztráció során megadni a számlázási és a szállítási adatokat (bővebben lásd: Adatkezelési tájékoztató), és ameddig ezen adatokban változás nem következik be, úgy a későbbi rendelése során a fiókjába történő bejelentkezést követően a rendeléskor ezek az adatok már automatikusan betöltődnek, nem szükséges újra kitölteni azokat. Az Ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul illetve a nem hozzájárulásán alapuló adatkezelést tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha valaki jogosulatlanul regisztrál más személy nevében, az ebből eredő károkért kizárólag a regisztrációt jogosulatlanul elvégző személy felel, ezért kérem, hogy mindenki a saját nevében regisztráljon!

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelen személy számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.  Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ennek elmulasztása esetén, azaz az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltozásából eredő bármilyen többletköltség (pl. a megadott lakcím/székhely, szállítási cím változott, de az Ügyfél azt nem módosítja, jelenti Szolgáltató felé, ezért a szállítás a regisztráció során megadott elavult címre történik, ebből többlet szállítási költség eredhet) az Ügyfelet terheli. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni a honlapon a fiókjába történő bejelentkezést követően a Fiókadatok menüpontban megnyíló adatlap alján található „Regisztráció törlése” gombra kattintással vagy a Szolgáltató részére küldött e-mail üzenettel. E-mail üzenet esetén annak megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, az Ügyfél újbóli regisztrációjának azonban akadálya nincs.

A regisztrációt követően a felhasználói fiókba történő belépés a regisztráció a honlap főoldalán jobb felső sarokban található „ ” ikon használatát követően megnyíló ablakban a „Bejelentkezés” gombra kattintással történik.

2.1.2. A rendelés módja

A weboldalon kínált termék vásárlása Kosárba helyezéssel kezdhető meg, melyhez az Ügyfél az általa kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gomb használatával a Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista) helyezi. Az Ügyfél a Kosár tartalmát megtekintheti a kosárba helyezést követően a jobb oldalsávon megjelenő kosár tartalom „Kosár” gombjára történő kattintással, illetve minden esetben a főoldalon jobb felső sarokban található „ ”, azaz kosár ikon használatával. Az Ügyfél a Kosár tartalmát vagy tartalmának egyes elemeit akár törölheti is az adott termék mellett található „x” ikonra kattintással.

A termék Kosárba helyezését követően az Ügyfélnek lehetősége van a vásárlást folytatni a „Vásárlás folytatása” gomb használatával, továbbá frissítheti a Kosár tartalmát a „Kosár frissítése” gomb használatával.

Amennyiben az Ügyfél a kiválasztott, Kosárba helyezett terméket meg kívánja vásárolni, úgy következő lépésként ki kell választania a szállítás módját, majd a „Tovább a pénztárhoz” gomb használatával. Azt ezt követően felnyíló ablakban kell megadnia a számlázási és szállítási adatokat, lehetősége van módosítani az előző oldalon kiválasztott szállítási módot, és köteles kiválasztani a fizetési módot is, továbbá lehetősége van egyéb információkat fűzni a rendeléshez a „Rendelés jegyzetek (nem kötelező) – Megjegyzések a rendeléssel, szállítással kapcsolatban” kis ablakban (pl.: napon belüli átadás pontos időpontja, áru átvételre feljogosított személy, stb.). Amennyiben az Ügyfél a honlapon regisztrált felhasználóként kíván vásárolni, úgy nem szükséges megadni a számlázási  illetve a szállítási adatokat, azok a fiókba történő bejelentkezést követően a rendelési felületen automatikusan kitöltődnek.

A rendelés leadását megelőzően a tovább lépéshez szükséges az Eladó szabályzatainak – ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató – elfogadása, mely a „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és Adatkezelési tájékoztatót” checkbox kipipálásával – azaz az idézett szöveg előtt található négyzetbe kattintással – történik. Enélkül a megrendelés elküldése nem lehetséges.

Az Ügyfélnek ezután a „Rendelés összegzése” gombra kattintással tudja ellenőrizni a rendelését illetve a megadott adatok helyességét, módosíthatja azt.

A megrendelés elküldésére, feladására a „Megrendelés elküldése” gomb használatával, azaz az arra való kattintással kerül sor.

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában, a megrendelés Szolgáltató részére való feladásáig, elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A megrendelést a Szolgáltató az Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Kérem, hogy akár regisztrált Ügyfélként, akár regisztráció nélkül vásárol, ügyeljen a megrendeléshez szükséges adatok pontos megadására, hogy a teljesítés/kiszállítás zökkenőmentesen történhessen! Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Hibás szállítási cím megadása esetén a Szolgáltató a szállítási költséget nem fizeti meg az Ügyfélnek, illetve az ismételt – javított címre történő – kiszállítás díjának megfizetése az Ügyfél kötelezettsége. Ezt az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja.

Szolgáltató minden esetben jogosult a nem magánszemély – cég / egyéni vállalkozó – Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján, vagy ellenőrző programok (pl. Opten, Bisnode, www.e-cegjegyzek.hu, stb.) segítségével is meggyőződni arról, hogy az Ügyfél működő cég/egyéni vállalkozó, továbbá a képviseletében eljáró vagy regisztráló személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az ellenőrzés alapján a Szolgáltató jogosult a kiszolgálás feltételeit megváltoztatni, vagy a megrendelés teljesítését megtagadni.

A rendelés elküldéséhez szükséges adatok:

a. termék neve, azonosítója – Ezeket a weboldal automatikusan kitölti a Kosárba helyezéssel.
b. megrendelt termék mennyisége (darabszám)
c. számlázási adatok:
– név (vezeték- és keresztnév) / cégnév
– számlázási cím (lakcím / székhely, telephely, fióktelep): ország, megye, irányítószám, város (helységnév), utca, házszám, emelet, lépcsőház, ajtó, stb. megadása
– nem magánszemély Ügyfél esetén közösségi adószám, cégjegyzékszám
d. amennyiben az Ügyfél a számlázási adatoktól eltérő címre kér szállítást, meg kell adnia a szállítási adatokat:
– átvevő személy neve (vezeték- és keresztnév) / cégneve
– szállítás cím: ország és megye kiválasztását követően irányítószám, város (helységnév), utca, házszám, emelet, lépcsőház, stb. megadása
– e-mail cím, telefonszám
– Ügyfél által választott fizetési és szállítási mód

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a megrendelés nem a jelen pontban rögzített módon, hanem más formában (pl. telefonon, e-mailben, stb.) történik, úgy a feleknek a szerződés összes lényeges elemében egyedileg kell megállapodniuk, és a szerződéses jogviszonyukra a jelen ÁSZF csak a felek kifejezett megállapodása, elfogadó nyilatkozata esetén lesz irányadó, ennek hiányában az egyedi megállapodásuk érvényes!

2.1.3. Megrendelés visszaigazolása és megerősítése, ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte

Az Ügyfél a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával – továbbiakban: megrendelés elküldése – kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

a) Automatikus, megrendelést összesítő e-mail

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb  a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a rendszer által küldött automatikus, megrendelést összesítő e-mail útján visszaigazolja az Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre, mely e-mail tartalmazza az Ügyfél által a megrendelés illetve a regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szükség szerint szállítási adatok), a rendelés azonosítóját/számát, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását fajta és mennyiség szerint, termékenként egységárat és összárat, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, a fizetési és szállítási módot, határidőt, kapcsolattartási e-mail cím és telefonszám. Ez a megrendelést összesítő email kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, még nem minősül szerződéskötésnek.

Amennyiben az automatikus, megrendelést összesítő e-mail a fenti határidőben az Ügyfélhez nem érkezik meg, úgy az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Felhívom a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy az Ügyfél postafiókjához tartozó tárhely telítettsége, a Szolgáltató által nem befolyásolható postafiók beállítások (pl. spam szűrés, stb.) a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét!

b) Megrendelést megerősítő/elutasító e-mail

Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, úgy a Szolgáltató az Ügyfél ajánlatának elfogadásaként legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 2-5 munkanapon belül az Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre küldött újabb e-mail üzenetben köteles a megrendelést megerősíteni, mellyel az Ügyfél által tett ajánlat a Szolgáltató részéről elfogadottnak minősül, és a felek között létrejön a szerződés. A megerősítő e-mai adattartalma megegyezik az a) pont szerinti e-mailben felsoroltakkal, kiegészítve azzal az információval, hogy a megrendelést a Szolgáltató elfogadta.

Amennyiben azonban megrendelt termék nincs raktáron, és a gyártó tájékoztatása alapján a Szolgáltató nem tudja biztosítani annak határidőben történő kiszállítását az Ügyfél részére pótlólag sem, úgy a Szolgáltató az előző bekezdésben írt határidőben az ajánlatot elutasító e-mailt küld az Ügyfél részére az által megadott e-mail címre, mely esetben a felek között nem jön létre szerződés.

Amennyiben a rendelés teljesítésével kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, úgy azt az Eladó a fenti határidőben jelzi a Vevő felé e-mailben, mely esetben a Vevő ajánlata nem minősül az Eladó részéről elfogadottnak, így a felek között szerződés nem jön létre, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Szolgálató vállalja, hogy az árut a szerződésben meghatározott mennyiségben, minőségben és leírás szerint, valamint a szerződés előírásainak megfelelően tárolt, illetve csomagolt módon, közreműködő igénybevételével elszállítja és átadja az Ügyfél részére az általa kiválasztott szállítási módon és címen, a jelen pontban részletezett feltételekkel és határidő szerint. Az Ügyfél az áru átadásakor-átvételekor köteles meggyőződni arról, hogy a csomag sértetlen, és az minden megrendelt árut hiánytalanul tartalmaz, ennek elmulasztása az Ügyfél 4. pont szerinti fizetési kötelezettségét nem érinti.

3.1. Szállítási határidő

A szállítási határidő a szerződés létrejöttétől számított maximum 15 munkanap, kivéve ha az Ügyfél maga kéri a szállítási határidő meghosszabbítását bármilyen okból (pl. kórházban van, egyéb okból nem tudja átvenni a csomagot az értesítésben megjelölt határidőben, stb.), vagy a Szolgáltató a fenti határidőben e-mailben jelzi az Ügyfél részére, hogy a szállítási határidő nem tartható, amely esetben a felek közös megegyezése szükséges az új szállítási határidő tekintetében, ennek  hiányában a Szolgáltató vagy az Ügyfél elállhat a szerződéstől a másik félhez címzett e-mail üzenetben is. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, ha a késedelmes szállítás az Ügyfélnek felróható okból következik be.

3.2. Az áruszállítás lehetséges módjai

Az áruszállítás minden esetben akként történik, hogy a Szolgáltató a megrendelt árut mint csomagot a szerződés létrejöttét követően átadja a Zásielkovňa s. r. o. (Székhelye: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, nyilvántartási száma: 48 136 999, Telefon: +421 221 201 135, e-mail: info@zasielkovna.sk) és magyar partnercége, a Csomagküldő.hu Kft. (Székhelye: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54., cégjegyzékszáma: 01-09-202186, Telefon: +36 1 400 88 06, e-mail: info@csomagkuldo.hu) részére, amely továbbítja azt a magyar partnercégének, a Csomagküldő.hu Kft.-nek. Ezt követően a Csomagküldő.hu Kft. az Ügyfél választása szerint:

a. elhelyezi a csomagot az Ügyfél által kiválasztott átvevőhelyen, ahol az Ügyfél vagy meghatalmazottja átveszi a csomagot (ÁSZF 3.2.1. pontja); vagy
b. utárszolgálat (DPD, Express One) illetve a Magyar Posta MPL szolgáltatásának igénybevételével az Ügyfél által megadott címre házhoz szállítja.

3.2.1. Átvétel átvevőhelyen

Az Ügyfél az átvevőhelyet a megrendelés elküldését megelőzően tudja kiválasztani a weboldalon a rendelési felületen a szállítási mód kiválasztását követően legördülő listából.

Az átvevőhely olyan Csomagküldő.hu logóval ellátott, a Csomagküldő.hu Kft.-vel szerződött, harmadik személy által üzemeltetett üzlethelyiség, ahol a Szolgáltató és a Csomagküldő.hu Kft. az áru Ügyfél vagy meghatalmazottja részére történő átadását biztosítja.

Az átvételi lehetőségről a Csomagküldő.hu Kft. küld értesítést az Ügyfél részére. Az Ügyfél az árut az átvevőhely nyitvatartási idejében veheti át, az átvételi lehetőségről szóló értesítés kiküldését követő 7 naptári napig, illetve Csomagküldő.hu Kft. által egyedileg meghatározott időszakokban 5 napig. Az átvételi határidő meghosszabbítása a Szolgáltató vagy Ügyfél és a Csomagküldő.hu Kft. megegyezése alapján történhet. Az Ügyfél e-mailben és SMS-ben értesítést kap Csomagküldő.hu Kft.-től, amint az áru készen áll az átvételre. Az értesítés személyre szabott jelszót tartalmaz, amely az áru átvételéhez szükséges. Az áru átadásra kerül az Ügyfél illetve meghatalmazottja részére, amennyiben megadja a jelszót vagy személyi igazolvánnyal azonosítja magát, aláírja az áru átvételét, és a termék ára és szállítási költsége, valamint utánvétes csomag esetén ezeken felül az utánvét kezelési költség teljes összege megfizetésre kerül.

3.2.2. Házhoz szállítás

Az Ügyfél kérheti a termék házhoz szállítását az általa megadott címre/szállítási címre. Ebben az esetben a megrendelése elküldését megelőzően kell kiválasztania a weboldalon a rendelési felületen, hogy (a) futárszolgálattal vagy (b) Magyar Posta igénybevételével kéri a házhoz szállítást. Az Ügyfél a továbbiakban a Csomagküldő.hu Kft.-től, illetve a szállításban közreműködő futárszolgálattól / Magyar Postától kap további tájékoztatást a szállítás részleteire vonatkozóan.

a) A Csomagküldő.hu Kft.-vel szerződéses jogviszonyban lévő, a csomag szállításában közreműködő futárszolgálatok:

– Express One Hungary Kft. (Székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12., cégjegyzékszáma: 01-09-980899, telefon: +36 1 877 7400, e-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu)
– DPD Hungária Kft. (Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, cégjegyzékszáma: 01-09-888141, telefon: +36 1 501 6200, e-mail: dpd@dpd.hu)

b) Magyar Posta – MPL szolgáltatás választása esetén a házhoz szállítás Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, telefon: +36 1 767 8282, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu) által történik.

3.3. Szállítási költség, utánvét kezelési költség

A szállítás honlapon feltüntetett költéségét – továbbiakban: szállítási költség – az Ügyfél viseli. A szállítási költség a termék vételárán felül fizetendő.

A szállítási költség tekintetében az Eladó átalányköltséget alkalmaz, melynek összege az Ügyfél által választott szállítási módtól függően az alábbiak szerint alakul:

a. átvevőhelyen történő átvétel esetén (ÁSZF 3.2.1. pontja) a szállítási költség fix 090,- Ft, azaz ezer-kilencven forint
b. futárszolgálattal történő házhoz szállítás esetén (ÁSZF 3.2.2. a) pontja) a szállítási költség fix 110,- Ft, azaz kétezer-egyszáztíz forint
c. Magyar Postával (MPL) történő házhoz szállítás esetén (ÁSZF 3.2.2. b) pontja) a szállítási költség fix 510,- Ft, azaz kétezer-ötszáztíz forint.

Utánvét esetén, azaz amikor az áru ellenértékének megfizetése – akár bankkártyával, akár készpénzben – az áru, termék (csomag) Ügyfél általi átvételekor történik, úgy ebben az esetben az Ügyfél az átvételkor a vételáron és a szállítási költségen felül 550,- Ft, azaz ötszázötven forint utánvét kezelési költséget is kell fizetni.

A felszámításra kerülő szállítási költséget, utánvét kezelési költséget az Ügyfél a megrendelés elküldését megelőzően az általa kiválasztott szállítási mód mellett forintban feltüntetve találja.

Amennyiben a kosárba helyezett, megrendelt termékek vételárának összege a 18.000,- Ft, azaz tizennyolcezer forintot meghaladja, úgy a szállítás az Ügyfél részére ingyenes.

A szállítási költség és utánvét kezelési költség összegét a Szolgáltató jogosult minden esetben egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás minden esetben a honlapon való megjelenéstől érvényes, a már leadott megrendeléseket nem érinti.

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Ügyfél a jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a megrendelt termék vételárát, a szállítási költséget és az esetleges utánvét kezelési költséget a Szolgálató részére, továbbá köteles átvenni az árut a Szolgáltatótól illetve az általa megbízott személytől, annak képviselőjétől. Az Ügyfélnek a termék vételárára, a szállítási költségre, és esetleges utánvét kezelési költségre vonatkozó fizetési kötelezettsége – továbbiakban: fizetési kötelezettség – magában foglalja mindazon intézkedések megtételét és alakiságok megtartását, amelyek a szerződés vagy bármely jogszabály, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Ekertv. rendelkezései értelmében a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek.

Ügyfélnek – ha a felek máshogy nem állapodnak meg, vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetési kötelezettségét azelőtt kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató a jelen ÁSZF-nek megfelelően az Ügyfél rendelkezésére bocsátja az árut. A fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítése az áru, illetve az ahhoz mellékelt okmányok Ügyfél részére történő átadásának feltétele, a fizetési késedelem a szállítási késedelmet kizárja. Az áru Ügyfél részére történő átadása mindaddig megtagadható, amíg az Ügyfél fizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti. Az Ügyfél abban az esetben is köteles fizetési kötelezettségét teljesíteni, amennyiben a csomagot átvételkor nem vizsgálja meg.

Az Ügyfél által választható fizetési módok:

a. Az Ügyfél fizetési kötelezettségét bankkártyával is teljesítheti, a fizetés ebben az esetben az Ügyfél választása szerint történhet:

 • az áru átvételét megelőzően: a weboldalon a „GP webpay – bankkártyás fizetés” választása esetén a megrendelés elküldését („Megrendelés elküldése” gombra kattintást) követően megnyíló fizetési felületen bankkártyával tud fizetni, ebben az esetben a Szolgáltató nem számít fel külön díjat, költséget; vagy
 • az áru átvételekor (utánvét): a Csomagküldő.hu átvevőhely illetve a házhoz szállítást végző fuvarszolgálat illetve a Magyar Posta – MPL termináljának használatával, a Szolgáltató utánvét kezelési költséget számíthat fel (ÁSZF 3.3. pontja).

A bankkártyás fizetéssel járó, az Ügyfél bankkártyát kibocsátó bankja által felszámított költségeket az Ügyfél köteles viselni.

b. Készpénzben történő fizetés választása esetén az Ügyfél köteles a fizetési kötelezettségét a Magyarországon érvényes, forgalomban lévő forint bankjegyekkel és/vagy érmékkel (továbbiakban: készpénzben) teljesíteni legkésőbb az áru átvételekor (utánvét) a Csomagküldő.hu átvevőhely illetve végző fuvarszolgálat illetve a Magyar Posta – MPL részére. A Szolgáltató utánvét kezelési költséget számíthat fel (ÁSZF 3.3. pontja)

Felhívom szíves figyelmét, hogy utánvéttel történő fizetési mód a rendelési értékhatártól függően korlátozva van, így utánvétet kizárólag 100.000,- Ft rendelési összérték eléréséig van lehetősége választani az ügyfélnek.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Eladó visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Vevő által fizetendő végösszeg kifizetése sikeresen megtörtént. Amennyiben a fizetendő végösszeg nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó annak kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt. A termék tulajdonjoga Eladóról Vevőre a vételár és a szállítási költség, utánvét esetén ezen felül az utánvét kezelési költség Eladó részére történő maradéktalan kifizetésével száll át. A Ptk. értelmében átutalás esetén az adott összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor az az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

Számlázás:

A Szolgáltató az Ügyfél részére az általa fizetendő végösszegről – az Ügyfél által választott fizetési módtól függően – vagy az Ügyfél e-mail címére megküldött e-számlát, vagy a legkésőbb a termék csomagolásához mellékelt papír alapú számlát állít ki. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató ennek megfelelően akár elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű jognyilatkozattal van lehetőség. Ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája vagy díjbekérője elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti/megküldi számára a számlát/díjbekérőt. Az elektronikus aláírással el nem látott elektronikus számlát Ügyfél köteles kinyomtatni és mint papír alapú számlát könyvelésében nyilvántartani. A számla magyar nyelven kerül kiállításra.

 

5. FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személyre, azaz a fogyasztóra vonatkoznak, aki az Eladóval szerződést kötött, vagy arra vonatkozóan az Eladónak ajánlatot tett. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. A jelen pontban foglaltak rájuk nem vonatkoznak!

5.1. ELÁLLÁSI JOG

A fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a jelen pontban részletezettek szerint.

A fogyasztó az elállási jogát

a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Felhívom a figyelmét, hogy a fogyasztót nem illeti meg az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ e) pontja alapján olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Kérem vegye figyelembe, hogy a Szolgáltató által a weboldalon eladásra kínált termékek orrot és szájat eltakaró, hiteles tanúsítvánnyal rendelkező maszkok, és mint ilyen, egészségvédelmi illetve higiéniai okokból a fenti kategóriába tartoznak, így a fogyasztó elállási jogával kizárólag csak abban az esetben élhet, ha a megrendelt terméket zárt, felbontatlan csomagolásban küldi vissza a Szolgáltatónak. Erre vonatkozóan a weboldalon is talál tájékoztatást a megrendelés elküldését megelőzően: „A felbontott termékeket higiéniai okokból nem lehet visszaváltani.”

A fogyasztó az elállási jogát az Eladó által a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton vagy e-mailben az Eladó részére a jelen pont szerinti határidőben.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak. Postai úton küldött elállás esetén a postára adás dátumát, e-mailben küldött elállás esetén az e-mail Vevő általi elküldésének, feladásának idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. Amennyiben a fogyasztó postai úton küldi el a nyilatkozatát, kérjük ügyeljen rá, hogy kizárólag a könyvelt postai küldemény (pl. ajánlott szelvénnyel feladott vagy tértivevényes levél) esetében bizonyítható hitelt érdemlően a feladás dátuma.

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladó székhelyére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy a termék kézbesítésének megkísérlésekor a futárnak visszaadja) a terméket, vagy az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadja.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási és utánvét kezelési költséget is. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Kérem, hogy amennyiben az Ön által megrendelésekor választott fizetési módtól eltérően kéri a visszatérítést, úgy erre vonatkozóan nyilatkozzon az elállása során, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot akár e-mailben!

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Fogyasztó az értékcsökkenésért, ha az Eladó a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

5.2. KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS

A Szolgáltató jelenleg nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet alapján kötelező jótállás alá tartozna, amennyiben e körben változás következik be a későbbiek során, úgy értelemszerűen eleget tesz a jogszabályi előírásoknak, és e pont megfelelő módosításával eleget fog tenni a fogyasztók tájékoztatásának.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A kötelező jótállás nem azonos a gyártó által vállalt garanciával!

A szavatossági és jótállási igények rendezésére egyebekben a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet előírásai az irányadók. Így különösen: „A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.”

 

6. SZAVATOSSÁG

6.1. Kellékszavatosság

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni az Eladóval.

A Vevő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – az 5.2.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania

 

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait az Eladónak a jelen ÁSZF 1. oldalán megjelölt elérhetőségein terjesztheti elő azzal, hogy kérem figyelembe venni, miszerint szóbeli panasz előterjesztésére kizárólag munkanapokon 9-16 óra között van lehetőség, telefonon a +36 20 284 9689 telefonszámon.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Vevővel köteles közölni.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles 5 évig megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az előző pont szerint tárgyalások során nem rendeződik, úgy az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

A Fgytv. 18. § (5) bekezdése értelmében online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14. §-a értelmében az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével – valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

 

8. FELELŐSSÉG, SZELLEMI TULAJDON

Az Ügyfél Ekertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Ekertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Ekertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

Amennyiben az Ügyfél a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, jogosult azt jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A felek a jelen ÁSZF alapján történt termékértékesítés után fizetendő adó és egyéb közterhek, számlázás tekintetében a szlovák jog alkalmazását kötik ki, míg tudomásul veszik, hogy egyéb tekintetben a határon átnyúló szerződésekre vonatkozó hatályos EU szabályozás értelmében a fogyasztóra kedvezőbb, illetve a fogyasztó lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerinti ország jogszabályait, azaz a magyar jogszabályokat kell alkalmazni a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben.

A magyar jogszabályok közül különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok irányadók:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

9.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

 

Kelt: Bratislava, Slovakia 2021. április hó 16. napján

Ing. Péter Palásti – VIZPA

 

ÁSZF. melléklete

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT-MINTA

Frissítés...
 • Nincsenek termékek a kosárban.