Respilon szájmaszkok hivatalos forgalmazója Magyarországon

Adatkezelési tájékoztató

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan történik a személyes adatai kezelése, és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

Adatkezelő adatai:

Név: Ing. Péter Palásti – VIZPA
Székhely (levelezési cím és panaszkezelési cím): Pod Rovnicami 9, 841 05 Bratislava, Slovakia
Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: Okresný Úrad Bratislava – Živnostenský register Slovenskej Republiky (Pozsonyi Járási Hivatal – Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Nyilvántartás) 51 210 592 (nyilvántartásba vételre vonatkozó határozat száma: OU-BA-OZP1-2017/102203-2)
Közösségi adószám (EU adószám): SK1123745084
Telefonszám: +421 905 596 071 ill. +36 20 284 9689
E-mail cím: info@www.respilon.hu
Honlap/weboldal: respilon.hu

Adatkezelőként az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Infotv., továbbá az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) alapján tájékoztatom Önt, hogy az általam a respilon.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal/honlap) eladásra kínált termék/áru értékesítése során a weboldalamra látogatók, továbbá akár a weboldalon keresztül, akár más úton velem kapcsolatba kerülő érdeklődők, ajánlattevők, vevők (a továbbiakban együttesen érintett/felhasználó) adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelem.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy 16. életévét be nem töltött gyermekekről nem kívánok adatokat gyűjteni, kérem ezért a szülőket, gondviselőket, kísérjék figyelemmel illetve ellenőrizzék, hogy gyermekük hogyan használja weboldalamat, annak érdekében, hogy az Ön előzetes engedélye nélkül ne oszthasson meg velem személyes adatokat!

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 

I. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama:

1. A honlap látogatása során történő cookie (süti) kezelés

Az ún. cookie-k (sütik) olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A cookie-k használata során ezek a kis fájlok a honlapra látogatók, felhasználók számítógépére, egyéb okos eszközére (telefon, tablet, stb.) – továbbiakban: számítógép – kerülnek és ott hosszabb-rövidebb ideig tárolódnak. A cookie-k alkalmazása során a weboldal mintegy „megkéri” a felhasználó számítógépét, hogy a felhasználó böngészője tárolja a számítógépe használatával kapcsolatos adatokat. A cookie-k vagy a meglátogatott oldalról származnak (saját) vagy harmadik személytől.

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy az „emlékezzen” a felhasználó egyes műveleteire vagy preferenciáira. A cookie-k segítenek azonosítani a felhasználókat, rögzítik a felhasználók honlap használatával kapcsolatos egyedi beállításait, hogy újbóli adatbevitel nélkül tudják használni a honlapot (pl. jelszó megjegyzése).

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a kényelmes vásárlási élmény érdekében a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-kon túl cookie-kat használ a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalom elemzéséhez és reklámozás céljából.

Az adatkezelés jogalapja: A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k (továbbiakban: „szükséges” cookie-k/sütik) már a honlap első látogatása során betöltődnek, ezt a felhasználó nem tudja befolyásolni. Ez esetben a személyes adatok kezelése a honlap üzemeltetése céljából, a honlap működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében történik, ezek a sütik alapvetően nem tárolnak személyes adatokat, a cookie-k kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek, az erre vonatkozóan készített érdekmérlegelési teszt az Adatkezelő e-mail címére küldött kérelem esetén megtekinthető. Ezt meghaladóan a cookie-k alkalmazása az Ön kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), ez utóbbi esetben a cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha azok használatát az érintett kifejezetten engedélyezi. Felhívom szíves figyelmét, hogy a cookie-k használatának korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni!

Az adatkezelés időtartama: Bizonyos típusú cookie-k a munkamenet végén – azaz a honlap bezárásával – automatikusan törlődnek, míg más cookie-kat Ön tud törölni, mellyel – illetve törlés hiányában 1 év időtartam után – az adatkezelés megszűnik.

A cookie-król az alábbi táblázat nyújt részletes tájékoztatást:

Típusa

Funkciója (leírás), adatkezelés jogalapja

Honlap használatához elengedhetetlenül szükséges?

Adatkezelés időtartama

necessary cookie/

szükséges süti

A honlap üzemeltetése, a működőképessége, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága érdekében használt sütik. A szükséges sütik elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ez a kategória csak olyan sütiket tartalmaz, amelyek biztosítják a weboldal alapvető funkcióit és biztonsági jellemzőit. Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat.

jogalap: jogos érdek

igen

munkamenet végéig

functional cookie /

funkcionális süti

A funkcionális sütik segítenek bizonyos funkciók végrehajtásában, például a weboldal tartalmának megosztásában a közösségi média platformokon, visszajelzések gyűjtésében és más, harmadik féltől származó funkciókban.

jogalap: hozzájárulás

nem

munkamenet végéig

performance cookie /

teljesítmény süti

A teljesítmény-sütiket a weboldal kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak megértésére és elemzésére használják, amelyek hozzájárulnak a látogatók jobb felhasználói élményének biztosításához.

jogalap: hozzájárulás

nem

munkamenet végéig /felhasználó általi törlésig, annak hiányában 1 év

analytics cookie /

analitika süti

Megmutatják, hogy melyek az oldal leglátogatottabb részei, illetve az Adatkezelő láthatja, hogy az adott, felhasználó által meglátogatott kategóriáknál milyen tevékenységek történnek. Analitikai sütiket használnak annak megértésére, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba a weblappal. Ezek a cookie-k segítséget nyújtanak a látogatók számáról, a visszafordulási arányról, a forgalmi forrásról stb.

jogalap: hozzájárulás

nem

munkamenet végéig /felhasználó általi törlésig, annak hiányában 1 év

advertisement cookie/

hirdetés süti

Használatukkal megjeleníthetők személyre szabottan a legjobb ajánlatok, hirdetések.

A hirdetési sütiket arra használják, hogy releváns hirdetéseket és marketing kampányokat biztosítsanak a látogatók számára. Ezek a sütik nyomon követik a látogatókat az összes webhelyen, és információkat gyűjtenek testreszabott hirdetések biztosítása érdekében.

jogalap: hozzájárulás

nem

munkamenet végéig /felhasználó általi törlésig, annak hiányában 1 év

others cookie/

egyéb süti

Egyéb kategorizálatlan sütik azok, amelyeket elemeznek, és amelyeket még nem soroltak be kategóriába.

jogalap: hozzájárulás

nem

munkamenet végéig /felhasználó általi törlésig, annak hiányában 1 év

 

2. A honlap „Kapcsolat” (Kapcsolatfelvételi űrlap) menüpontjával kapcsolatos adatkezelés:

Az Ön által a „Kapcsolat” menüpontban a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével megadott adatokat ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük az alábbi részletezés szerint:

 1. név: Önnek vezetéknevét és a keresztnevét kell megadnia. A megadott név valódiságát az Adatkezelő nem ellenőrzi. Adatkezelés célja: A név a személyes hangvételű, ügyfélbarát ügyintézéshez szükséges, ahhoz, hogy az Adatkezelő válaszlevelében megszólíthassa Önt.
 2. e-mail cím: Az e-mail cím esetén nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Ön teljesen szabadon dönt arról, ha olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló további információt tartalmaz. Adatkezelés célja: Az e-mail cím a felek közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 3. üzenet: Kérjük fogalmazza meg kérdését, mellyel az Adatkezelőhöz fordul! Adatkezelés célja: Segítségnyújtás Ön, mint kapcsolatfelvevő részére. Az Adatkezelő akkor tud válaszolni Önnek, ha Ön pontosan leírja, hogy miben kéri a segítségét.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Kapcsolatfelvételi űrlapon található „Küldés” gomb megnyomásával Ön kifejezetten hozzájárul adatai fentiek szerinti kezeléséhez.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adatát adja meg, úgy az Ön, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése, éppen ezért kérem az érintett személyeket, hogy mindenki a maga nevében írjon üzenetet az Adatkezelőnek!

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a fentiek szerint megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában is legfeljebb a kapcsolat fennállását követő – a kapcsolatfelvételi űrlapon első alkalommal megadott tárgyban a felek között utolsóként váltott e-mail üzenettől számított – maximum 30 nap elteltével az adatok törlésre kerülnek. Hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül visszavonhatja az Adatkezelőhöz címzett elektronikus levél (e-mail), vagy postai úton megküldött levelében. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Felhívom figyelmét azonban, hogy nem törölhetők a jelen pont alapján megadott adatok a fenti határidőben, amennyiben az adatkezelés a jelen tájékoztató másik pontja alapján egyébként is kötelező jogszabályi előíráson alapul, és eszerint az adatkezelés időtartama hosszabb (pl. fogyasztói panasz, számlázás, stb.).

 

3. Regisztráció a webáruházban

Érintett személyes adatok, adatkezelés célja:

1) regisztráció során kötelező megadni az alábbi adatokat:

  • felhasználónév: A regisztrált felhasználó azonosításához elengedhetetlenül szükséges.
  • jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
  • e-mail cím: A felhasználó azonosításához elengedhetetlenül szükséges, továbbá a regisztráció véglegesítéséhez a rendszer e-mail üzenetet küld a felhasználó részére – regisztráció megerősítését kérve a felhasználó részéről az arra nem jogosult személy által regisztráció kiszűrését elősegítendő -, továbbá a felhasználóval való kapcsolattartást is szolgálja.

Felhívom figyelmét, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

2) a regisztráció során a fentieken túl a felhasználó által megadható számlázási/szállítási adatok:

 • név: (vezeték- és keresztnév) / cégnév
 • lakcím / székhely, telephely, fióktelep (ország, megye, irányítószám, város (helységnév), utca, házszám, emelet, lépcsőház, ajtó, stb.)
 • szükség szerint közösségi adószám, cégjegyzékszám
 • telefonszám

A weboldalon keresztül történő vásárláshoz a regisztráció nem kötelező, ugyanakkor a regisztráció során vagy később a felhasználói fiókban megadható, jelen pontban részletezett adatokkal a regisztrált személy a weboldalon történő vásárlását megkönnyítheti, főleg többszöri rendelési szándék mellett, mivel nincs szükség a részéről a számlázási és szállítási adatok rendelésenkénti újbóli megadására, a regisztrált felhasználók adatai a rendelési űrlapon automatikusan betöltésre kerülnek a rendszer által.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ehhez az érintettnek törölnie kell a regisztrációs fiókját az ÁSZF 2.1.1. pontjában foglaltak szerint.

 

4. Hírlevél küldés

A kezelt adatok köre: név (vezeték- és keresztnév/cégnév), e-mail cím

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő hírlevél megküldése útján tájékoztatja a hírlevélre feliratkozókat a weboldalon eladásra kínált legújabb termékekről, a meghirdetett akciókról, esetleges nyereményjátékokról. A hírlevél küldéshez szükség van az érintett e-mail címére és a hírlevélre feliratkozó azonosítása, személyes megszólítása céljából a nevére is.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Grt. 6. §-a értelmében Ön előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint Szolgáltató a reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse, és a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld az Ön részére kéretlen reklámüzenetet.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, a hozzájárulás visszavonása esetén az adatok azonnal törlésre kerülnek. A hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható szóban, e-mailben és postai úton megküldött nyilatkozattal, hírlevél esetén a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintással is. A hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelő minden jelen pont alapján rögzített személyes adatát törli a nyilvántartásából és további ajánlataival nem keresi meg Önt.

 

5. Vásárlók, szerződéses partnerek, kapcsolattartóik adatainak kezelése:

Érintett személyes adatok:

 1. név (vezeték- és keresztnév) / cégnév
 2. számlázási/szállítási cím: lakcím / székhely, telephely, fióktelep (ország, megye, irányítószám, város (helységnév), utca, házszám, emelet, lépcsőház, ajtó, stb.)
 3. szükség szerint közösségi adószám, cégjegyzékszám
 4. e-mail cím, telefonszám
 5. kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe, amennyiben ezek az ajánlattétel, megrendelés vagy egyébként a szerződéses jogviszony során az Adatkezelővel közlésre kerülnek

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által a weboldalon értékesítésre kínál termékre ajánlatot tevők, azt megvásárló vevők, szerződéses partnerek adatait egyrészt a szerződés teljesítése, másrészt az ezzel felmerülő, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése (pl. számlázás, számlák könyvelőhöz továbbítása), harmadrészt a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás, a szerződések zökkenőmentes, határidőben történő teljesítése, esetleges követelésbehajtás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

 • ajánlattevők, vevők, szerződéses partnerek adatainak kezelése: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
 • számlázás: a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása tekintetében az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 • kapcsolattartás az ajánlattevők, vevők, szerződéses partnerek munkavállalóival, illetve a képviseletükben eljáró kapcsolattartó személyekkel: az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az Adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság, a szolgáltatásainak minél hatékonyabb nyújtása, annak elérésére, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit maximálisan teljesíteni tudja, és hogy a tőle megvásárolt termékek ellenértéke határidőben, maradék nélkül kifizetésre kerüljenek a számlán feltüntetett fizetési határidőben. Az érdekmérlegelési teszt az Adatkezelő e-mail címére küldött kérelem esetén tekinthető meg.

Az adatkezelés időtartama:

 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 • Számlázás esetében az adatkezelés időtartalma: 10 év (a vonatkozó szlovák számviteli törvény alapján, melynek száma: 431/2002. törvény). A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év.

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen és telefonon szóban (hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig), továbbá írásban, e-mailben vagy postai küldeményként feladott jognyilatkozatával kezdeményezheti.

 

6. Fogyasztói panasz kezelése

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személyre, azaz a fogyasztóra vonatkoznak, aki az Eladóval a weboldalon eladásra kínált valamely termékre /termékekre szerződést kötött, vagy arra vonatkozóan az Eladónak ajánlatot tett. Amennyiben Ügyfél az ügyletkötés során jogi személy képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el, jelen ÁSZF elfogadásával úgy nyilatkozik, hogy a szerződést szakmájával, önálló foglalkozásával, üzleti tevékenységével összefüggő célok érdekében köti, így nem minősül sem a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint, sem pedig a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak. A jelen pontban foglaltak rájuk nem vonatkoznak!

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:

 • név (kereszt- és vezetéknév)
 • lakcím
 • email cím
 • telefonszám
 • kapcsolattartó megnevezése

Az adatkezelés célja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján előterjesztett panasz esetében a megadott személyes adatok kezelése a fogyasztó azonosításához, a fogyasztói panasz kivizsgálásához, jegyzőkönyv felvételéhez, valamint az ügy elintézéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet és a felhasználó részére adott válasz másolati példányát (valamint átvételét igazoló, személyes adatokat tartalmazó tértivevényt) 5 évig megőrzi és köteles azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni (kötelező adatkezelés, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés). A panasszal kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatok a hivatkozott törvényben meghatározott időtartam letelte előtt nem törölhetők.

 

7. Közösségi oldalak, videómegosztó felületek

Az Adatkezelő Facebook, Instagram közösségi oldalakon, Youtube videómegosztó felületen – továbbiakban együttesen: közösségi oldalak – is népszerűsíteni kívánja termékeit, akcióit, eseményeit, esetleges nyereményjátékait, így valamennyi közösségi oldalt felhasználó érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon, és követi, „lájkolja” az Adatkezelő weboldalát, a megosztott videóját, fotóját, bejegyzést, egyéb, a közösségi oldalon végzett tevékenységét, vagy hozzászól, megjegyzést fűz ezekhez.

A kezelt adatok köre: A közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

8. Az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékok

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy időszakonként nyereményjátékokat szervezzen. Amennyiben ilyenre sor kerül, úgy a későbbiek során a sorsoláshoz, nyertesek beazonosításához, értesítéséhez és a nyeremény átadásához szükséges adatkezelésről minden esetben a nyereményjátékokkal kapcsolatos külön dokumentumba foglalt részletes tájékoztatóban olvashat.

A nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás minden esetben önkéntes lesz, a megadott adatok kezelése a játékos, résztvevő hozzájárulásán fog alapulni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

II. Vegyes rendelkezések

1. Adatbiztonság:

Az Adatkezelő az adatkezeléshez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Adatkezelő megtesz minden olyan szervezeti és műszaki intézkedést, mellyel védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az Adatkezelőn a szervert üzemeltető társaságon kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos műveletek naplózásra (logolásra) kerülnek.

2. Adatfeldolgozók, adattovábbítás:

Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségek, továbbá a megrendelések, szerződések teljesítése, valamint a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, szükség esetén követeléseinek behajtása céljából az érintett személyes adatait az alábbi adatfeldolgozók részére továbbíthatja.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

a) Megrendelések kezelése és a számlázó program

Az Adatkezelő a WooCommerce-n keresztül veszi fel a megrendeléseket, és a SuperFaktura, s.r.o. számlázó programját használja a számlák, számviteli bizonylatok kiállításához, melyhez kapcsolódóan az alábbi adatfeldolgozók közreműködnek a megrendelések feldolgozásában, illetve a számlák, számviteli bizonylatok elkészítésében. Ennek során az adatfeldolgozók a megrendelés leadásakor megadott adatokat, továbbá számlázás tekintetében az érintett számlázáshoz szükséges adataihoz (név – vezeték -és keresztnév /cégnév -, cím, szükség szerint közösségi adószám, cégjegyzékszám) a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben és a vonatkozó szlovák számviteli törvény (431/2002. törvény) szerint ismerhetik meg.

Az adatfeldolgozó adatai:

Megrendelés kezelése tekintetében:

név: WooCommerce – Automattic Inc.
székhelye: 60 29th Street #343; San Francisco, CA 94110; United States of America
elérhetőség (telefon/e-mail): (877) 273-3049, help@wordpress.com

Számlázás tekintetében:
név: SuperFaktura, s.r.o.
székhelye: Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava, Slovakia
cégjegyzékszáma: 46 655 034
elérhetőség (telefon/e-mail): +421948 881 081, info@superfaktura.sk

Amennyiben az Ügyfél, mint adatkezeléssel érintett megrendelését bankkártyával fizeti, úgy a fizetési folyamat során mind az érintett bankja megismerheti a tranzakció során megadott, a jogszabályok és a bankok által előírt adatokat, mind az Adatkezelő bankja részére továbbításra kerülnek ezek (név, bankkártya és bankszámla adatok, összeg).

Az Adatkezelővel szerződött bank, mint adatfeldolgozó adatai:
név: Slovenská Sporitelňa a.s.
székhelye: Tomášikova 48.; 832 37 Bratislava, Slovakia
cégjegyzékszáma: 00 151 653
elérhetőség (telefon/e-mail): +421 258 26 81 11, info@slsp.sk

b) Könyvelés

Az Adatkezelőt terhelő adó- és egyéb közteher viselési kötelezettségek teljesítéséhez az Adatkezelő szerződéses könyvelője részére átadásra kerülnek a megrendelések végösszegéről kiállított számlák másodpéldányai, amely által az érintett számlán szereplő személyes adatait (név – vezeték -és keresztnév /cégnév -, cím, szükség szerint közösségi adószám, cégjegyzékszám) a könyvelő megismeri.

Az adatfeldolgozó adatai:

neve: BIOriva, s. r .o.
székhelye:  Mišíkova 36; 811 04 Bratislava, Slovakia
cégjegyzékszáma: 44 775 270
elérhetősége (telefon/e-mail): +421 911 808 344 / bioriva@gmail.com

c) Szállítás, csomagküldés

Az Adatfeldolgozó közreműködik az ÁSZF 3. pontja szerint a megrendelt terméknek a vevő, mint adatkezeléssel érintett személy részére történő kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó részére az Adatkezelő átadja a szállítási nevet, címet és a kapcsolattartáshoz megadott e-mail címet, telefonszámot. Az Adatfeldolgozó és az általa a szállításhoz igénybe vett egyéb harmadik személyek (Csomagküldő.hu Kft., átvevőhelyek, futárszolgálatok, Magyar Posta, részletesen lásd ÁSZF 3. pontja!) közötti adatkezelésre az Adatkezelőnek befolyása nincs, arról érdeklődjön közvetlenül az Adatfeldolgozónál vagy szerződött partnerénél!

Az adatfeldolgozó adatai:

neve: Zásielkovňa s. r. o.
székhelye: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, Slovakia
cégjegyzékszáma: 48 136 999
elérhetősége (telefon/e-mail): +421 221 201 135, info@zasielkovna.sk

d) Kapcsolattartás az érdeklődőkkel / vevőkkel magyar nyelven

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében fogadja a +36 20 284 9689 telefonszámon bejövő hívásokat a fogyasztóbarát, magyar nyelvű kapcsolattartás érdekében az érintettektől. Ennek során a jelen tájékoztatóban megjelölt célonkénti adatkezeléshez kapcsolódó valamennyi adatot megismerheti.

Az adatfeldolgozó adatai:

neve: Bajcsi Nóra
címe: 9023 Győr, Mester utca 28., Magyarország
elérhetősége (telefon/e-mail): +36 20 284 9689, norahaziova@gmail.com

e) Tárhely szolgáltató

Az Adatkezelő a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében tárhely szolgáltatót vesz igénybe.

Az adatfeldolgozó adatai:

név: WebHouse, s. r. o.
székhelye: Paulínska 20, 917 01 Trnava, Slovakia
cégjegyzékszáma: 36 743 852
elérhetőség (telefon/e-mail): +42133 29 33 521, faktury@webhouse.sk

f) Megbízott jogi képviselő

Amennyiben a szerződés szerint kiállított, átutalás útján teljesítendő számla fizetési határideje eredménytelenül telik le, úgy az Adatkezelő jogosult átadni a követelés behajtása érdekében az érintett személy behajtáshoz szükséges összes fent megjelölt személyes adatát a megbízott jogi képviselőnek.

3. Egyéb rendelkezések

Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre – külföld alatt minden olyan államot érteni kell, amely sem az Európai Uniónak, sem az Európai Gazdasági Térségnek nem tagja- továbbítás.

Adatvédelmi tisztviselő: Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti címekre küldheti, válaszaimat késedelem nélkül, de legfeljebb a jogszabályi határidőben küldöm az Ön által kért címre. (FONTOS! Postai válasz esetén a ténylegesen felmerült, igazolható postaköltséget kiszámlázhatom Ön felé.)

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az Adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogsértés esetén

a) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

b) bírósághoz fordulhat. Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről az érintetteket kellő időben értesíti.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a GDPR és a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal, készséggel állok az Ön rendelkezésére!

 

Kelt: Bratislava, Slovakia 2021. április hó 16. napján

Ing. Péter Palásti – VIZPA

Frissítés...
 • Nincsenek termékek a kosárban.